ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

/ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 2019-01-03T15:30:06+00:00

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ

Contact Details
Sl No ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್  ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ Email
Minor Irrigation Minister’s Office
1 ಸಿ  ಎಸ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 080 22259183,
22033475
 9008626705, 9845113345
Secretary Office
2 ಶ್ರೀ ಸಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (MI)
080-22034173,
22254965
080-22353863 7353303328 prs-mi
@karnataka.gov.in
3 ಶ್ರೀ ವಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಉಪ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (MI 080-22034107 98450-63438 osd.misection
@gmail.com
Chief Engineer Offices
4 ಶ್ರೀ ಎಂ ರವೀಂದ್ರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, M.I. (ದ), ಬೆಂಗಳೂರು 080-22211308
22292286
080-22213589 99802-57777 cemisouth
@gmail.comcemisouth
@yahoo.co.in
5 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎಂ ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಬೆಂಗಳೂರು
080-22274290
22211308
22292286
080-22213589 9341225238 cemisouth
@gmail.comcemisouth
@yahoo.co.in
6 ಶ್ರೀ ಕೆ ಹೆಚ್ ರಾಜು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, M.I.(ಉ),  ವಿಜಯಪುರ 08352-277922 08352-277095 9845034877 ceminzone@
yahoo.co.in
7 ಶ್ರೀ ಎ ಎನ್ ಸಿಂಪಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಡಿಸೈನ್), M.I.(ಉ) ವಲಯ, ವಿಜಯಪುರ 08352-277922 08352-277095 9686513795 ceminzone@
yahoo.co.in
8 ಶ್ರೀ ಐ ಎ ದುಂಡಾಸಿ ಉಪ  ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (I/C), M.I(ಉ)  ವಲಯ, ವಿಜಯಪುರ 08352-277922 08352-277095 9559534057 ceminzone@
yahoo.co.in
Circle Offices
9 ಶ್ರೀ ಎಂ ರವೀಂದ್ರಪ್ಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು 080-26632102 080-26632102 99802-57777 semibng
@gmail.com
10 ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎನ್ ಶಶೀದರ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ ,ಮೈಸೂರು 0821-2560452 0821-2560452 9448566866 semicmysore
@gmail.com
11 ಶ್ರೀ ಎ ವಿ ನವಾಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಳಗಾವಿ 0831-2424294 0831-2467289 9448146971 seminbgm
@yahoo.co.in
12 ಶ್ರೀ ಕೆ ಹೆಚ್ ರಾಜು ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 08472-221466 8472-221466 9845034877 seminglb
@rediffmail.com
Division Offices
13 ಶ್ರೀ ಜಿ ಟಿ ತಿಮ್ಮೇ ಗೌಡ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,  ಬೆಂಗಳೂರು 080-26632884 080-26532884 9448622001 eemibng
@yahoo.com
14 ಶ್ರೀ ಕೆ ಗುರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,  ತುಮಕೂರು 0816-2281105 0816-2280836 9448323311 eemitmk
@yahoo.co.in
15 ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ತಳವಡೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 08156-270427- 08156-270427-2280836 9448129727 eemidcbpur
@gmail.com
16 ಶ್ರೀ ಜಿ ಟಿ ತಿಮ್ಮೇ ಗೌಡ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೋಲಾರ 08152-222482 08152-222482 9448170342 eemiklr
@rediffmail.com
17 ಶ್ರೀ ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀರ್ ಜಾನ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182-248918 08182-248918 9448244213 eemidsng
@gmail.com
18 ಶ್ರೀ ಬಿ ಟಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-231811 08194-231811 9448237274 eemidcta
@yahoo.co.in
19 ಶ್ರೀ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ,ಮೈಸೂರು 0821-2443347 0821-2443347 9448208304 eemidmysore
@yahoo.co.in
20 ಶ್ರೀ ಡಿ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ಹಾಸನ 08172-234026 08172-268526 9448178583 eemihsn
@rediffmail.com
21 ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ ದಾಸ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ,   ಮಂಗಳೂರು 0824-2440720 0824-2440720 9945347165 eemimangalore@
rediffmail.com
22 ಶ್ರೀ ಚಂದನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ ,  ಬೆಂಗಳೂರು 080-22210656 080-22210656 94481-74243 eemiqcd
@gmail.com
23 ಶ್ರೀ ಕೆ ಕೆ ಜಾಲಿಬೆರಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ,  ಬೆಳಗಾವಿ 0831-2463850 0831-2423008 94488-33053 eemidbelgaum
@yahoo.co.in
24 ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಸಿಗ್ಹವಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,  ಧಾರವಾಡ 0836-2747885 0836-2747885 9880223154 eemidivddwd
@yahoo.co.in
25 ಶ್ರೀ ಕೆ ಕೆ ಜಲಿಬೆರ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,  ಹಲಿಯಲ್ 08284-220113 08284-220129 9448833053 midhly
@yahoo.co.in
26 ಶ್ರೀ ಬಿ ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ,  ವಿಜಯಪುರ 08352-277188 08352-277188 8792814259 midbjp
@rediffmail.com
27 ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಗರಾಂಪಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಲ್ಬರ್ಗಿ 08472-220196 08472-220196 9448652227 midivnglb
@rediffmail.com
28 ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಮೇಧಾ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೀದರ್ 08482-232080 08482-232080 9113615007 eemibidar
@gmail.com
29 ಶ್ರೀ ಬಿ ಟಿ ಮೋಹನ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,ಕೊಪ್ಪಳ 08359-232080 08359-220054 9845254989 eemidnkst
@rediffmail.com
30 ಶ್ರೀ ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಚೌದರಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ಬಳ್ಳಾರಿ 08392-242293 08392-242293 eemidbly
@gmail.com
31 ಶ್ರೀ ಎಂ ಎಸ್ ನಂಜಣ್ಣನವರ್ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ ,  ಧಾರವಾಡ 0836-2467981 0836-2747750 9448470306 eemiqc@gmail.com
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಉತ್ತರ ವಲಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು